მიჭიკარტებული პოსტების რეგულირება

მიჭიკარტებული პოსტების სიას ვნახავთ აქ – ადმინ პანელში მარცხნივ შავ ზოლში მაუსი მივუახლოვოთ ,,ჩანაწერები” და დავაკლიკოთ ,,ყველა ჩანაწერი“. დავაკლიკოთ ისრით მითითებულზე – მიჭიკარტებული და მივიღებთ მიჭიკარტებული პოსტების ჩამონათვალს.

თუ გვინდა კონკრეტული მიჭიკარტებული პოსტის მოხსნა , მაუსი მივუახლოვოთ აქვე ამ პოსტის სათაურის ქვევით და დავაკლიკოთ ,,სწრაფი ჩასწორება” -ზე.

მოვხსნით ე. წ.  ,,პტიჩკას” და დავაკლიკებთ ,,განახლება” -ზე.