კონტექსტური ლექსიკონები

დათეშიძე ლალი ფარმაციის კონტექსტური ლექსიკონი.   ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი,  შენგელია არჩილ, შარაშიძე ვერა მედიცინის კონტექსტური ლექსიკონი.  ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.

კონტექსტური ლექსიკონები