ინვერსიული ლექსიკონები

შარაშიძე ვერა, შენგელია არჩილ მედიცინის ინვერსიული ლექსიკონი.  ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი ფარმაციის ინვერსიული ლექსიკონი. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
შარაშიძე ვერა, შენგელია ვასილ ქართული სამედიცინო ენციკლოპედიის  ინვერსიული ლექსიკონი. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.

ინვერსიული ლექსიკონები