ეპონიმების პრობლემა სამედიცინო ტერმინოლოგიაში

დათეშიძე ლალი

ეპონიმების პრობლემისათვის ქართულ სამედიცინო პროფესიულ ენაში. პირველი კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” თეზისები. ჟურნალი ”სიტყვა”, N: 6, 2007 წელი.

ეპონიმების პრობლემა სამედიცინო ტერმინოლოგიაში