აბრევიატურები

დათეშიძე ლალი მასალები  აბრევიატურების, როგორც სიტყვათწარმოების მექანიზმის შესწავლისათვის.  ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი

აბრევიატურები